Een ogenblik geduld a.u.b.
  • Home
  • WoON Oversampling 2021

WoON Oversampling 2021

BZK hecht veel belang aan samenwerken door lokale partijen om een goed inzicht te krijgen in het wonen op regionaal en lokaal niveau.

WoON Oversampling 2021

Inzicht in de voortdurend veranderende woningmarkt is van essentieel belang voor beleidsmakers van gemeenten, regio’s, provincies en woningcorporaties. Het directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) biedt u de kans mee te doen (oversamplen) met het landelijke Woononderzoek Nederland (WoON). Op lokaal niveau kunt u zo betrouwbare informatie krijgen over de huidige woonsituatie van huishoudens in uw werkgebied en hun eventuele verhuisbehoefte en woonwensen. De inzichten die verkregen worden met het WoON leveren een goede basis voor prestatieafspraken, woonvisies of regionale afstemming.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de WoON oversampling? Dan vindt u op deze website meer informatie. Daarnaast was er een informatiebijeenkomst gepland op donderdag 26 maart 2020 in Utrecht, waar nader zou worden ingegaan op de inhoud en opzet van het onderzoek en op welke wijze u kunt deelnemen. Als gevolg van de Corona-crisis kon deze helaas niet doorgaan. De voor deze bijeenkomst geplande presentaties vindt u hier.

Offerte aanvragen en aanmelden

Wilt u een offerte aanvragen of wilt u zich aanmelden voor deelname? Vul dan dit formulier in voor een vrijblijvende offerte. Heeft u specifieke steekproefwensen? Om te bepalen hoeveel interviews u per deelgebied nodig heeft om betrouwbare uitspraken te kunnen doen kunt u gebruikmaken van de Rekentool.

Mogelijkheden stimuleringsbijdrage

BZK hecht veel belang aan samenwerken door lokale partijen om een goed inzicht te krijgen in het wonen op regionaal en lokaal niveau. Dit onderstreept het ministerie door een stimuleringsbijdrage beschikbaar te stellen als meerdere partijen gemeenschappelijk deelnemen aan de oversampling. Meer informatie over de mogelijkheden om voor een stimuleringsbijdrage in aanmerking te komen, vindt u in de brochures . Met behulp van de Rekentool kunt u een indicatie krijgen van de hoogte van het te ontvangen bedrag. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Projectbureau Oversampling WoON (045 5706400 of woon@cbs.nl.

 

Eindproducten: informatiesysteem en microbestand

De gegevens van het WoON worden gepresenteerd in een informatiesysteem. Dit informatiesysteem is toegankelijk via www.citavista.nl. Elke deelnemer aan de oversampling krijgt toegang tot het informatiesysteem zodra het WoON wordt opgeleverd. De gegevens in het informatiesysteem zijn zodanig voor u bewerkt, dat ze direct inzicht geven in verschillende onderwerpen. Het informatiesysteem biedt u diverse mogelijkheden voor presentatie van de gegevens: in overzichtelijke tabellen, profielen en figuren, maar ook in een geografische weergave. Zo kunt u met het systeem zelf verschillende variabelen tegen elkaar afzetten en referentie-gebieden kiezen (bijvoorbeeld Nederland, de provincie, de regio, of krimpgebieden) om met uw eigen gegevens te vergelijken. Naast de toegang tot het informatiesysteem krijgt u ook een microbestand geleverd. Dit microbestand (SPSS) bevat de resultaten van de respondenten uit uw werkgebied (inclusief de respondenten uit het landelijke door BZK uitgevoerde WoON) en van de respondenten die nu in een andere gemeente wonen en naar uw werkgebied willen verhuizen en van respondenten die in de afgelopen periode zijn vertrokken. Het is ook mogelijk om gegevens van andere deelnemers in uw bestand op te nemen als daar afspraken over zijn gemaakt met de betreffende deelnemer. Het SPSS-bestand biedt de mogelijkheid de data te bewerken en te gebruiken voor analyses en simulaties. Er is een helpdesk ingericht voor vragen over het gebruik van het informatiesysteem en het WoON. Via www.woononderzoek.nl wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen van het WoON.

Rekentool

Om u een indicatie te geven voor de kosten van deelname aan de oversampling, is de Rekentool een handig hulpmiddel. Bij de kosten wordt een onderscheid gemaakt tussen de kosten exclusief stimuleringsbijdrage en kosten inclusief stimuleringsbijdrage. Let op: alle genoemde aantallen en prijzen zijn indicatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De voorwaarden voor het ontvangen van een stimuleringsbijdrage vindt u hier. Met vragen kunt u contact opnemen met het Projectbureau Oversampling WoON (045 5706400 of woon@cbs.nl).

Brochures

Algemene informatie over het WoON en de oversampling is te vinden op de internetsite www.woononderzoek.nl en in de brochure Meer Weten over Wonen. Meer gedetailleerde informatie over deelname vindt u in de factsheet Praktische informatie.. De voorwaarden voor het ontvangen van een stimuleringsbijdrage vindt u hier.

Bijeenkomsten

De geplande informatiebijeenkomst voor partijen met interesse in deelname bij de oversampling van WoON kon helaas niet doorgaan. De presentaties die voor deze dag voorzien waren vind je op de pagina Presentaties deelname oversampling WoON 2021.

Contact

Bij vragen over de oversampling kunt u contact opnemen met de Helpdesk van het projectbureau Oversampling WoON, telefoon 045 5706400, e-mail woon@cbs.nl.