Een ogenblik geduld a.u.b.

Middag ronde 1: Prestatieafspraken

Waarover gaan de prestatieafspraken? Wat is er veranderd sinds de invoering van de nieuwe Woningwet? Leidt de inbreng van huurdersorganisaties tot andere afspraken; beter en concreter? In een workshop ging Bram Klouwen van Companen in gesprek met de toehoorders naar aanleiding van een rapport waarin de recent tot stand gekomen prestatieafspraken zijn geanalyseerd.
08-04-2016/ 1312kB