Een ogenblik geduld a.u.b.

Middag ronde 1: Prioriteiten Volkshuisvesting

In de zomer van 2014 heeft minister Blok, in aanvulling op de herziene Woningwet, vier prioritaire thema’s voor de corporatiesector vastgesteld: betaalbaarheid, energiebesparing, urgente groepen en wonen en zorg. Dit betreft thema’s die de aankomende jaren extra aandacht vragen van corporaties, naast de overige lopende taken. In deze workshop werden de vier thema’s nader toegelicht en werd de stand van zaken op de thema’s besproken naar aanleiding van de eerste Monitor prioriteiten volkshuisvesting, die door Atrivé is opgesteld.
08-04-2016/ 1220kB