Een ogenblik geduld a.u.b.

Middag ronde 2: De ontwrichtende huurder?

De herziene Woningwet zet de huurder in een steviger positie bij de woningcorporaties. Huurders krijgen meer zeggenschap in de RvC en worden volwaardig partij bij de lokale prestatieafspraken. In de visitatie van woningcorporaties zijn huurders al jaren partij. Huurders geven daarin een oordeel over de prestaties van corporaties, de communicatie en hun invloed op het corporatiebeleid. In deze workshop presenteerde Sjoerd Zeelenberg van RIGO de bevindingen van recent onderzoek naar de resultaten van maatschappelijke visitaties die de afgelopen jaren bij woningcorporaties zijn uitgevoerd. Hij ging onder meer in op de vraag in hoeverre betrokkenheid van invloed is op de prestaties die een corporatie levert. Is de zeggenschap van huurders met de nieuwe maatregelen uit de wet nu voldoende geborgd? Of is dat de verkeerde vraag en moeten we veel meer oog hebben voor ándere invloedsmogelijkheden? Nieuwe technologie zou wel eens voor grote verrassingen en doorbraken kunnen zorgen. Wat kunnen we daar nu al van zien? Hoe kunnen huurders er gebruik van maken? Wat betekent dat voor corporaties, de RvT, gemeenten? Zijn zij echt bereid zeggenschap over te dragen aan huurders? Steven de Waal prikkelde de deelnemers met zijn ideeën over hoe nieuwe technologie huurders kan helpen hun invloed te vergroten en zelf vorm te geven aan hun woonsituatie. Steven de Waal is voorzitter van de RvT SVWN en auteur van het in 2015 verschenen boek “Burgerkracht met burgermacht”.