Een ogenblik geduld a.u.b.

Middag ronde 2: Energietransitie in de gebouwde omgeving

Hoe kan een energieneutrale gebouwde omgeving eruit zien? Wat zijn de mogelijk maatschappelijke bewegingen die de realisatie ervan bepalen. De Ruijter Strategie heeft het ministerie ondersteund bij deze scenarioverkenning. Om plausibele, relevante en inzichtelijke scenario’s over de toekomst van energiebesparing in de gebouwde omgeving te kunnen maken, zijn allereerst trends en onzekerheden voor de lange termijn in kaart gebracht. Vervolgens zijn op basis van de belangrijkste bevindingen in samenwerking met partijen uit de woningbouw en utiliteitsbouw, de energiesector, de installatiesector, de wetenschap en andere deskundigen vier scenario’s ontwikkeld. Laat deze scenario’s tot u komen en denk mee over de betekenis van deze scenario’s voor de energietransitie in de gebouwde omgeving.