Een ogenblik geduld a.u.b.

Middag ronde 2: Huisvesting vergunninghouders in Nordrhein-Westfalen

De toestroom van mensen die hun eigen land ontvluchten als gevolg van de oorlog en armoede gaat onverminderd door, ook naar Noordrijn-Westfalen. Op basis van haar sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid zet de van oorsprong sociale huisvestingsorganisatie VdW zich ook in Noordrijn-Westfalen nadrukkelijk in voor de menswaardige en integratiebevorderende huisvesting van vluchtelingen. Tal van gemeentelijke en publieke, kerkelijke en met de industrie verbonden woningbouwbedrijven maar ook woningcorporaties bieden woningen aan om vluchtelingen te huisvesten. Hun belangrijkste drijfveer: sociale verantwoordelijkheid. Daarnaast plannen, bouwen en exploiteren ze noodopvang, centrale huisvestingsvoorzieningen en opvangcentra, ontwikkelen ze vluchtelingenaccommodaties in een- en meergezinswoningen. Ook houden ze zich bezig met de transformatie van bedrijfsruimten en herbestemmingsprojecten. Deze deelsessie liet zien welk effect de toestroom van vluchtelingen naar Noordrijn-Westfalen heeft op de vraag naar woningen, de toenemende behoefte aan nieuwbouw en het tekort aan woonruimte en bouwterreinen. Daarnaast werden de ondersteuningsprogramma’s voor woningbouw met het oog op de huisvesting van vluchtelingen en praktijkvoorbeelden op het vlak van nieuwbouw en bestaande voorraad gepresenteerd. Tevens werden de andere politieke en huisvestingsspecifieke strategieën en beleidsopties toegelicht. Tenslotte werd kort ingegaan op de situatie in Nederland. Welke strategieën en beleidsopties zijn er in Nederland? Hoe kunnen we van elkaar leren?