Een ogenblik geduld a.u.b.

Middag ronde 2: Huurders aan de Knoppen

Corporaties en hun huurders willen huurderbetrokkenheid vernieuwen. Enerzijds ingegeven door de nieuwe Woningwet. Maar ook willen huurders steeds meer regie over beheertaken in hun complex. Alles vanuit de overtuiging dat huurders en corporaties elkaar bij een goede samenwerkingsstructuur veel meer kunnen versterken. Corporaties wensen meer representativiteit in hun huurdervertegenwoordiging en andersom heeft de huurdervertegenwoordiging moeite met het werven van nieuwe leden. Hoe kun je dit als corporatie faciliteren? In het pilotprogramma ‘Huurders aan de knoppen’ zoeken acht corporaties en hun huurders vernieuwende alternatieven voor huurdersbetrokkenheid bij beleid en beheer. Tijdens de workshop werden voorbeelden, ervaringen, voorlopige resultaten en succesfactoren gedeeld met het publiek.
08-04-2016/ 771kB