Een ogenblik geduld a.u.b.

Middag ronde 2: Leefbaarheidsachteruitgang (vroeg)tijdig zien aankomen

De Leefbaarometer biedt inzichten in leefbaarheid in alle bewoonde gebieden in Nederland. Zowel de leefbaarheidssituatie als de ontwikkeling worden zichtbaar gemaakt. Deze kennis kunnen gemeenten en andere actoren gebruiken bij beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie. Sinds kort is de Leefbarometer bovendien uitgebreid met een module voor vroegsignalering, waarmee mogelijk risico’s op verval van wijken in een vroeg stadium gesignaleerd kunnen worden. De sessie startte met een korte schets van de kenmerken van de Leefbaarometer. Daarbij lag de nadruk op de toepassingsmogelijkheden en de mogelijkheden voor gemeenten, corporaties en adviesbureaus om de Leefbaarometer zelf te gebruiken. Vervolgens werd de werking van en de techniek achter het aanvullende instrument ‘vroegsignalering’ toegelicht. Ook werden de beweegredenen en inrichting van het proces door een van deelnemende gemeenten toegelicht.