Een ogenblik geduld a.u.b.

Middag ronde 2: Lokale prestatieafspraken wonen en zorg

Gemeenten, woningcorporaties en huurders worden geacht lokale prestatieafspraken te maken op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Belangrijk daarbij is om een goed inzicht te hebben in wat precies de opgave is en waar deze zich manifesteert. Hoeveel mensen met een behoefte aan zorg en ondersteuning wonen in een gebied? En welke voorzieningen in de woningvoorraad en in de buurt zijn relevant om deze mensen langer zelfstandig te laten wonen? De Woonzorgwijzer is een kennisinstrument voor lokale beleidsmakers, dat antwoord geeft op deze vragen. In opdracht van het ministerie van BZK hebben RIGO, Platform31 en de gemeenten Amsterdam en Tilburg gewerkt aan de ontwikkeling van de Woonzorgwijzer. In deze workshop presenteerden de onderzoekers van RIGO de tussentijdse resultaten van dit ontwikkeltraject.