Een ogenblik geduld a.u.b.

Middag ronde 2: Uitkomsten WoON 2015: corporaties op de woningmarkt

Ten behoeve van de Staat van de Volkshuisvesting is een aparte WoON-analyse gemaakt over de positie van de corporaties op de woningmarkt. Welke rol spelen corporaties met hun grote voorraad sociale huurwoningen op de woningmarkt in vergelijking met de andere sectoren? Hoe heeft de woningvoorraad zich ontwikkeld en op welke punten zijn de bewoners van corporatiewoningen veranderd? De corporaties lijken een steeds specifieker deel van de bevolking te huisvesten met vooral veel alleenstaanden en mensen zonder inkomen uit arbeid. Wat betekent dit in de praktijk voor het werk van de corporaties?