Een ogenblik geduld a.u.b.

Middag ronde 2: Uitkomsten WoON 2015: woonwensen en woningbehoefte

Wie willen er verhuizen? Welke woonwensen zijn er gerealiseerd? Op deze vragen werd in deze deelsessie over het WoON 2015 antwoord gegeven door Kenneth Gopal van ABF Research. Vervolgens werd de vraag geconfronteerd met het aanbod. De laatste jaren is de bouwproductie achtergebleven terwijl de huishoudensgroei onverminderd doorzet. Jongeren willen nog steeds uit huis, recent zijn er veel migranten ingestroomd en het aantal oudere alleenstaanden groeit ook nog steeds. Op basis van het WoON 2015 werd de huidige frictie tussen vraag en aanbod in kaart gebracht. Maar hoe ziet de toekomst eruit? Hoe ontwikkelt de bevolking en daarmee de vraag naar woningen zich? De bevolkingsprognose Primos en het woningmarktprognosemodel Socrates - die geactualiseerd zijn op basis van het WoON 2015- bieden een blik in de toekomst.