Een ogenblik geduld a.u.b.

Middag ronde 2: Woningmarktgedrag van jongeren in verschillende landen

De toegankelijkheid van koopwoningmarkt in diverse Europese landen is voor jonge, startende huishoudens in de afgelopen tien jaar afgenomen. Als gevolg daarvan kiezen jongeren er vaker voor om te huren, woningen te delen of langer thuis te blijven wonen. Welke stappen ze zetten en welke consequenties dit heeft voor hun algehele welvaart en onafhankelijkheid hangt af de context waarbinnen ze keuzes moeten maken. Naast de algemene trends worden wooncarrières vormgeven door het woningmarktsysteem en de inrichting van de welzijnsstaat in een bepaald land. In deze Engelstalige sessie werd de situatie in Nederland in perspectief geplaatst door ook naar andere Europese landen te kijken. Gevolgen voor de sociale zekerheid, vermogensongelijkheid, en transities naar volwassenheid bij mogelijke koerswijzigingen in het woonbeleid kunnen inzichtelijk gemaakt worden door naar andere landen te kijken.