Een ogenblik geduld a.u.b.

Moeizaam huwelijk tussen privaat grondeigendom en woningbouw

Een moeizaam huwelijk tussen privaat grondeigendom en woningbouwontwikkeling: De casus Merwedekanaalzone (Utrecht) De woningproductie blijft achter bij de behoefte. Daar zijn meerdere redenen voor. Naast plancapaciteit en hoge bouwkosten wordt de beschuldigende vinger steeds vaker naar (speculatieve) private grondverwervingen gewezen. Volgens sommigen zou een voortzetting/terugkeer van actief gemeentelijk grondbeleid soulaas moeten bieden. In deze workshop bediscussieren we deze thematiek. Dit doen we aan de hand van de casus Merwedekanaalzone, een binnenstedelijke locatie in Utrecht waar de komende jaren 6.000-10.000 woningen gebouwd zouden moeten worden. Recent kwam dit gebied in de (regionale) media vanwege vermeende speculatieve grondtransacties. Daarmee vormt het een hele geschikte en actuele casus om het thema van grondbezit en woningbouwontwikkeling verder te verkennen. Sprekers: Edwin Buitelaar (PBL/UU), Matthieu Zuidema (Kadaster) en Maarten van Schie (PBL)