Een ogenblik geduld a.u.b.

Uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opgave

Hoe werk je als gemeenten, (opvang)instellingen en corporaties goed samen om de beweging van mensen die uitstromen uit het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang naar zelfstandige (begeleid) wonen in de wijk vorm te geven? Karen van Brunschot (Federatie Opvang) vertelt welke ervaringen daar binnen het Actieprogramma “Weer Thuis!” (van Aedes, VNG, Federatie Opvang, Leger des Heils en RIBW Alliantie) in diverse regio’s mee zijn opgedaan. Ook een deelnemende regio zelf komt aan het woord. Zij geeft een inkijkje in hoe procesafspraken over het aantal te reserveren woningen, de spreiding ervan en de benodigde begeleiding, maar ook over oplossingen voor knelpunten als mogelijke overlast, en schulden tot stand komen. Sprekers: Karen van Brunschot (Federatie Opvang) e.a.
02-07-2019/ 1525kB