Een ogenblik geduld a.u.b.

Wachttijden en spoedzoekers

In de media wordt veel gesproken over lange wachttijden voor sociale huurwoningen. Maar hoe lang zoeken woningzoekenden nu echt en welke verschillen zien we binnen Nederland? RIGO presenteert de laatste stand van zaken, op basis van nieuw onderzoek voor het ministerie van BZK. Daarnaast komen corporaties aan het woord over de manier waarop zij omgaan met woningzoekenden die met spoed een woning zoeken maar weinig inschrijfduur hebben. Sprekers: Steven Kromhout (RIGO), Peter Schoth (Woningstichting SWZ Zwolle), Pieter Schipper (Ymere)