Een ogenblik geduld a.u.b.

Woningmarkt en Leefbaarheid in de krimpgebieden

Dichtgetimmerde ramen en verlaten straten: dat is het schrikbeeld van menig krimpregio. Zo ver is het in Nederlandse krimpregio’s nog lang niet, maar er zijn wel zorgen over de (toekomstige) leefbaarheid en de woningmarkt. Op basis van het WoON2018 wordt de huidige stand van zaken geschetst. De belangrijkste uitkomsten uit het WoON2018 voor de krimpgebieden worden gepresenteerd. Krimpdeskundigen uit het veld reageren op de uitkomsten en middels stellingen gaan we de discussie aan met de zaal. Sprekers: Berry Blijie, Michael Stuart-Fox (ABF), Bart Gorter (Oost-Groningen) en Jan Rademaker (Parkstad Limburg).
05-07-2019/ 2712kB