Een ogenblik geduld a.u.b.

Woonbeleid in achterstandswijken; Nationaal Programma Rotterdam Zuid

In 2011 is door de gemeente Rotterdam, scholen, bedrijven, woningcorporaties, veilig- en zorgpartners en de Rijksoverheid het Nationaal Programma Rotterdam Zuid gestart. Met de uitvoering van een samenhangend pakket aan maatregelen, gericht op het terugdringen van onderwijsachterstanden en werkloosheid en het tegengaan van de verpaupering van woningen is de ambitie om Rotterdam Zuid (200.000 bewoners) in 20 jaar vanuit achterstandspositie naar het gemiddelde van de grote vier steden krijgen. Ook de niet direct zichtbare criminaliteit die het vertrouwen van burgers en ondernemers in de overheid en samenleving ondermijnt wordt aangepakt. De gezamenlijke en langdurige inzet van de partners van het NPRZ begint inmiddels vruchten af te werpen. De leerprestaties van kinderen op Zuid stijgen, de bijstandscijfers dalen en woningen op Zuid zijn meer in trek. Door de Regiodeal Rotterdam Zuid hebben de partners de komende jaren 260 miljoen euro om de aanpak te financieren. Marco Pastors, directeur NPRZ, neemt u mee in de integrale aanpak van NPRZ, met speciale focus op de particuliere voorraad van Zuid. 10.000 particuliere woningen zullen in 20 jaar door samenvoegen en sloop nieuwbouw grondig worden aangepakt. De verbetering van de eenzijdige en deels achterstallige woningvoorraad en realisatie van nieuwe woonmilieus staat ten dienste van de aanpak op het gebied van school en werk. U krijgt een inkijkje in de bijzondere governance van NPRZ en daarbinnen het samenspel tussen gemeente, corporaties, marktpartijen, bewoners en Rijksoverheid, alsmede de financieringsconstructies en inzet van nationale en lokale wet- en regelgeving, zoals de woningwet, WVG, onteigening en de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke problematiek. Spreker: Marco Pastors, directeur NPRZ