Een ogenblik geduld a.u.b.

Documenten

 • Oversampling WoON2018: Praktische informatie

  Praktische informatie over deelname aan de oversampling van WoON2018: kosten, stimuleringsbijdrage, offerteaanvraag, steekproef, belangrijke data en contactinformatie.

  / Factsheets / 577 kB

 • WoON2018 Oversampling - Meer weten over wonen

  In september 2017 gaat het veldwerk van het Woononderzoek Nederland 2018 (WoON2018) van start. Naast het landelijke onderzoek dat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt uitgevoerd, bestaat er voor lokale overheden zoals gemeenten, provincies en regio’s, eventueel in samenwerking met woningcorporaties, weer de mogelijkheid om de WoON-steekproef voor hun werkgebied op te hogen en extra enquêtes uit te voeren. Oversampling van het WoON geeft een schat aan informatie die direct van belang kan zijn voor de ontwikkeling van een regionale- of gemeentelijke woonvisie en de onderbouwing van het woonbeleid, regionale afstemming tussen gemeenten of het maken van prestatieafspraken met corporaties. Ook kan het WoON nuttig zijn als input voor een woningmarktmonitor of dienen als vertrekpunt voor beleid omtrent de woon- en leefomgeving, bouwprogrammering of het strategisch voorraadbeleid. In de brochure Meer weten over wonen vindt u meer informatie over deelname aan de oversampling.

  / Factsheets / 1632 kB

 • Poster BZK Verhuismodule congres European Network for Housing Research

  Posterpresentatie van BZK over de Verhuismodule gepresenteerd op het European Network for Housing and Research (ENHR) congres in Lissabon in juni 2015.

  / Factsheets / 1696 kB

 • Praktische informatie Oversampling WoON2015

  In deze factsheet wordt de belangrijkste praktische informatie voor de ddelnemers aan de oversampling van het WoON2015 nog eens een rijtje gezet.

  / Factsheets / 107 kB

 • WoON Oversampling 2015 - Zicht op de woningmarkt

  Binnenkort start voor de vierde keer het grote landelijke WoonOnderzoek Nederland (WoON) jaargang 2015. U kunt hier als provincie, gemeente of corporatie gemeenschappelijk of apart aan meedoen. Deelname aan het onderzoek biedt u unieke en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de woningmarkt in uw gemeente, uw regio, uw provincie of werkgebied. Het onderzoek biedt onder ander inzicht in de voorraadsamenstelling, de bewoners en hun verhuisgedrag. De verkregen informatie wordt, met behulp van een toegankelijk softwareprogramma, gepresenteerd in overzichtelijke tabellen, profielen, figuren en kaarten. Met deze informatie wordt antwoord gegeven op vragen als: Hoe tevreden zijn bewoners met hun woning? Wat zijn de woonlasten van de verschillende inkomensgroepen? Hoe wonen de middeninkomens en wat zijn hun kansen op de woningmarkt? Hoe scoort de leefbaarheid in een wijk of gemeente ten opzichte van andere gemeenten? Welke huishoudens willen verhuizen en waar willen zij naar toe? Is er sprake van prijsdaling en/ of vraaguitval van woningen in krimpregio’s en zo ja, in welke segmenten treden deze effecten op?

  / Factsheets / 464 kB

 • Factsheets WoON-congres 2013

  10 factsheets over uiteenlopende onderwerpen, op basis van het WoON 2012. Uitgereikt tijdens het congres.

  / Factsheets / 7106 kB

 • Meer weten over wonen

  Inzicht in de woningmarkt is van essentieel belang voor beleidsmakers van gemeenten, regio’s, provincies en woningcorporaties. Het directoraat generaal Wonen, Wijken en Integratie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt u de kans mee te liften met het landelijke WoonOnderzoek Nederland (WoON). Op lokaal niveau kunt u zo betrouwbare informatie krijgen over: hoe wonen en leven onze inwoners of klanten, hoe tevreden zijn ze met die situatie en hoe wensen ze te wonen?

  / Factsheets / 703 kB

 • Samenhang WoON, Primos en Socrates

  Het WoonOnderzoek Nederland (WoON, voorheen WBO) en de prognosemodellen Primos en Socrates zijn belangrijke instrumenten waarmee de woningmarktontwikkelingen door het ministerie van BZK worden onderzocht. De samenhang hiertussen wordt in dit document toegelicht.

  / Factsheets / 93 kB