Een ogenblik geduld a.u.b.

Bob Witjes wint de BZK-Woningmarktscriptieprijs 2017

door Remi de Cock

Met zijn scriptie over effectievere toewijzing van sociale huurwoningen heeft Bob Witjes de BZK-Woningmarktscriptieprijs gewonnen. Hij ontving dinsdag 7 november een cheque van 2.500 euro uit handen van directeur Woningmarkt Erik Jan van Kempen.

De tweede prijs was voor Jenny Montanus. Zij onderzocht het gedrag in de buurt van huiseigenaren en huurders van sociale woningen en de vrije huursector. Jonathan de Vries eindigde op de derde plaats met een scriptie over de gemiddelde terugverdientijden van energiemaatregelen en gecombineerde bespaarvarianten.

Inhoudelijk relevant

Juryvoorzitter Van Kempen was erg tevreden over het niveau van de scripties. 'Ze zijn niet alleen inhoudelijk sterk, maar ook beleidsmatig heel relevant. En origineel. Voor ons waren dat belangrijke criteria. Alle prijswinnaars zijn met vlag en wimpel geslaagd. De diepgang van de scripties zagen we ook terug in de presentaties. Ook dat verdient een dikke pluim.'

Erkenning van goed werk

Vanzelfsprekend zijn de prijswinnaars ook heel tevreden. 'Het is fijn om een maatschappelijk onderwerp te presenteren voor beleidsmakers', zegt Bob Witjes die inmiddels werkzaam is bij Aedes. Jenny Montanus en Jonathan de Vries zien de prijs als erkenning dat ze goed werk hebben geleverd.

Wat hopen de prijswinnaars dat er met hun scriptie gebeurt? Bob Witjes: 'Ik zou het mooi vinden als beleidsmakers meer kijken naar wat gezinnen te besteden hebben aan wonen. Uit mijn scriptie blijkt dat er behoorlijk wat verschillen zijn in huishoudens.' Jenny Montanus - nu rijkstrainee bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - hoopt dat haar scriptie kan bijdragen aan een nieuwe kijk op leefbare wijken. En Jonathan de Vries, werkzaam bij een bureau dat energieadviezen geeft aan particulieren, hoopt dat beleidsmakers meer inzicht hebben gekregen in de motieven om te investeren in energiebesparing.'

Wat kunnen beleidsmakers ermee?

Dat vraagt om een reactie van juryvoorzitter Van Kempen. ’Om met Jonathan te beginnen: de studie toont aan dat niet alle energiemaatregelen snel zijn terugverdiend. Ik denk dat consumenten die energiemaatregelen willen treffen zich dat goed moeten realiseren. Ook is er dus nog veel innovatie in de sector nodig. Het onderzoek van Jenny laat mooi zien dat lang wonen op dezelfde plek leidt tot goed gedrag. Dat kopers dat doen ligt voor de hand. Nieuw voor ons is dat dit ook voor huurders van sociale woningen geldt. Leefbare buurten met tegelijk veel sociale huurders kunnen hierdoor worden verklaard. Voor beleidsmakers die zich bezighouden met leefbaarheid is deze scriptie dan ook erg interessant. En dan de studie van Bob. Die is beleidsmatig heel relevant. Het onderzoek laat zien dat de woonbudgetten sterk kunnen verschillen bij verschillende huishoudens, terwijl in het woonbeleid maar beperkt rekening wordt gehouden met de samenstelling van de huishoudens. Daarvoor hebben we primair het inkomensbeleid via belastingen en premies. Het hierover nadenken en kijken hoe het overheidsbeleid beter kan aansluiten bij de doelstellingen en de burger is iets wat we op een departement iedere dag doen.’

Wil je meer weten over de inhoud van de scripties? Hier lees je er meer over. Meedoen aan de BZK-Woningmarktscriptieprijs 2018? Dat kan! Indienen kan vanaf nu, tot 3 augustus 2018 via postbus.wooninfo@minbzk.nl. Meer informatie vind je in deze flyer.