Een ogenblik geduld a.u.b.

De nieuwe Leefbaarometer is online!

door Judith Hurks

Op 24 juni  is de nieuwste meting van de Leefbaarometer (meting 2012) verschenen. De nieuwe leefbaarheidskaarten zijn gepubliceerd: de bestaande set kaarten is daarmee uitgebreid met kaarten die de leefbaarheid anno 2012 weergeven. Daarnaast zijn er kaarten toegevoegd die de ontwikkelingen tot 2012 tonen. Zo kunt u niet alleen zien hoe de leefbaarheid op dit moment is in uw gemeente of wijk, maar kunt ook zien hoe deze zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.  Bijvoorbeeld sinds 1998, of in de laatste twee jaar. Dat kan op verschillende ruimtelijke schaalniveaus: Van gemeenten, via buurten en wijken, tot op het straatniveau (clusters van 6 positie postcode gebieden). Daardoor kunnen ook relatief kleine verslechteringen van leefbaarheid in een enkele straat in een vroeg stadium herkend worden.
De Leefbaarometerkaarten zijn te bezichtigen via http://www.leefbaarometer.nl. Een korte introductievideo, waarin een aantal hoofdfuncties van de Leefbaarometer besproken worden, staat op:http://www.leefbaarometer.nl/instructiefilms.

De website http://www.leefbaarometer.nl is, in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Geodan, sinds kort helemaal vernieuwd. De website is informatiever geworden, bovendien zijn er enkele functies toegevoegd die de Leefbaarometer in de praktijk bruikbaarder maken.

Zo bestaat nu de mogelijkheid om verschillende kaarten naast elkaar af te beelden, om de leefbaarheid in verschillende jaren te bezien. Of om de leefbaarheid in verschillende gebieden in één oogopslag te kunnen vergelijken. In onderstaande schermafbeelding wordt de leefbaarheid in Rotterdam vergeleken met leefbaarheid in Amsterdam. De website maakt het mogelijk om maximaal 4 kaarten tegelijkertijd te tonen. Daarnaast is het mogelijk om kaarten over elkaar te leggen, en door het aanpassen van zichtbaarheid met elkaar te vergelijken.

Verder zijn sinds de update van de website verschillende informatiebronnen op een overzichtelijkere manier naast elkaar geplaatst. Zo is het mogelijk om – naast de kaarten met de leefbaarheid en de leefbaarheidsontwikkeling, ook de "Intraregionale verschilkaarten" in de kaartviewer te bekijken. Daarnaast staan ook de tabellen met achterliggende scores op deze website. Verder wordt het meest relevante nieuws over de Leefbaarometer op de homepage weergegeven en is er een overzicht met de verschenen publicaties.

Ook is het sinds de meting 2012 mogelijk om de zogenaamde "top 5" indicatoren in te zien. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke 5 indicatoren het meest bijgedragen hebben aan de ontwikkeling van de leefbaarheid tussen 2010 en 2012 in een bepaald gebied.

Op de pagina “help” zijn handleidingen voor het gebruik van de website opgenomen, maar ook instructievideo's. In deze video's, die via de link http://www.leefbaarometer.nl/instructiefilms benaderbaar zijn, worden de verschillende functies van de website gedemonstreerd.

De nieuwe website biedt tenslotte de mogelijkheid om voorbeeldkaarten in elke willekeurige website op te nemen, via de zogenaamde “embed” functie. In de afbeelding hieronder kunt u een voorbeeld van een dergelijke kaart zien. In dit geval gaat het om de “schaalafhankelijke” leefbaarheidskaart 2012 (de kaart kiest bij elk zoomniveau zelf voor het relevante schaalniveau: gemeente, wijk, buurt of cluster). Soortgelijke voorbeeldkaarten zijn van alle indicatoren te maken. Indien u graag een voorbeeldkaart van de Leefbaarometer op uw website wilt opnemen, kunt u een aanvraag hiertoe doen via postbus.leefbaarometer@minbzk.nl.