Een ogenblik geduld a.u.b.

Drie genomineerden voor de beste scriptie over de woningmarkt

door Remi de Cock

Woensdag 7 november ontvangen drie studenten een prijs voor hun masterscriptie over de woningmarkt. Dat gebeurt in het kader van de BZK-Woningmarktscriptieprijs. Elk jaar looft het ministerie van BZK deze prijs uit voor de meest originele en beleidsrelevante masterscriptie op het gebied van de woning- en vastgoedmarkt.

Woningmarktonderzoek omvat veel onderwerpen die het beleid van BZK raken. Denk aan woonlasten en betaalbaarheid, kredietverstrekking en prijsontwikkeling en vraag en aanbod op de woningmarkt. Maar ook aan kwaliteit en onderhoud van huizen, grondbeleid, huisvesting van specifieke doelgroepen, krimp en duurzame woningen.

Deze veelzijdigheid zien we ook terug in de scripties van de drie prijswinnaars (die nog niet weten op welke plek ze zijn geëindigd, dus deze volgorde is willekeurig):

  • Bob Witjes (TU Delft): Ongelijke gevallen, ongelijk behandeld. Hoe sociale huurwoningen effectiever kunnen worden toegewezen (onder meer door te differentiëren).
  • Jenny Montanus (Vrije Universiteit Amsterdam): Are homeowners better citizens? Een onderzoek naar het verschil tussen huiseigenaren en huurders in de sociale woningbouw en de private markt.
  • Jonathan de Vries (Hogeschool Inholland): De gemiddelde terugverdientijd van energetische maatregelen. Kun je de terugverdientijden berekenen aan de hand van de huidige rekenmethode van het NEN en een database van 4.790 woningen van Woon Onderzoek Nederland?

De studenten presenteren hun scriptie voor een jury. Die maakt vervolgens de winnaar van de Woningmarktscriptieprijs bekend.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 7 november tussen 14.00 uur en 18.00 uur bij het ministerie van BZK. Naast de presentaties van de studenten, gaan Dr. Frank van Dam en Dr. Carola de Groot van het Planbureau voor de Leefomgeving in op de 'Triomf van de stedelijke voorkeur.' Prof. Dr. Maarten van Ham van de TU Delft gaat in op zijn onderzoek 'Socio-economic segregation in European Capital Cities.'

U kunt zich per e-mail aanmelden voor deze bijeenkomst: postbus.wooninfo@minbzk.nl