Een ogenblik geduld a.u.b.

Eerste Nieuwsbrief WoonOnderzoek 2015 is uit!

door Judith Hurks

Het Woon-Onderzoek Nederland (WoON) 2015 is reeds van start gegaan. De eerste personen zijn geïnterviewd en in totaal zullen bijna 60.000 interviews worden afgenomen in opdracht van het Rijk, provincies, regio’s en gemeenten. Met de nieuwsbrief WoonOnderzoek Nederland wordt u op de hoogte gehouden over de voortgang van het WoON 2015.

In deze eerste Nieuwsbrief zal worden ingegaan op de planning en oversampling, ook zal er een kijkje in de keuken worden gegeven bij het veldwerk. Hiernaast wordt gekeken naar het gebruik van het WoON in de rapportage ‘Staat van de woningmarkt: Jaarrapportage 2014' die onlangs aan de Tweede Kamer is aangeboden. U kunt de Nieuwsbrief vinden onder het kopje documenten in de blauwe menubalk.