Een ogenblik geduld a.u.b.

Het ministerie van BZK looft WoON-scriptieprijs uit!

door Judith Hurks

Het ministerie van BZK looft een prijs uit voor masterscripties waarbij het WoonOnderzoek Nederland (WoON) is gebruikt. Het ministerie wil zo stimuleren dat het waardevolle onderzoek van talentvolle jonge studenten makkelijker zijn weg vindt naar beleidsmakers.

Daarnaast is het belangrijk dat ook de toekomstige onderzoekers en beleidsmakers kennis maken met het WoON, en gestimuleerd worden om in hun werk de verbinding tussen kennis en beleid te leggen. De prijzen worden op 12 december door de directeur-generaal van het DG Wonen, Bouwen en Integratie, de heer Mark Frequin, uitgereikt. De drie winnaars presenteren tijdens deze bijeenkomst hun bevindingen. Als u ook aanwezig wilt zijn kunt u zich tot 1 december aanmelden via postbus.wooninfo@minbzk.nl. Scripties kunnen via deze postbus tot en met 15 november ingediend worden.