Een ogenblik geduld a.u.b.

Informatiebijeenkomst oversampling deelnemers, 5 maart 2015

door Judith Hurks

Zoals aangekondigd in de eerste WoON Nieuwsbrief heeft afgelopen donderdag 5 maart de informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor alle deelnemers aan de oversampling van WoON2015. Tijdens de bijeenkomst in Utrecht zijn verschillende praktische zaken en ervaringen van gebruikers van het WoON gedeeld.

Het CBS heeft de voortgang van het veldwerk en het vervolgtraject van de oversampling nader toegelicht. Daarnaast heeft BZK een presentatie gegeven over de vragenlijst van het WoON2015. Ook zijn gebruikers aan het woord geweest om hun ervaringen met het WoON te delen. Speciaal te gast was Carola de Groot van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Zij gaf een presentatie over de publicatie 'Kwetsbaarheid van regionale woningmarkten. Financiële risico’s van huishoudens en hun toegang tot de woningmarkt’. Voor dit rapport is onder andere gebruik gemaakt van gegevens uit het WoON.

Het programma zag er als volgt uit:

9.45 – 10.00     Ontvangst
10.00 – 10.10   Welkom en toelichting op het programma, CBS
10.10 – 10.30   Toelichting op de vragenlijst van het WoON2015, BZK
10.30 – 10.45   Toelichting op de voortgangsoverzichten, CBS
10.45 – 11.00   Lokale toepassing van het WoON, Stichting Waterweg Wonen
11.00 – 11.15   Pauze
11.15 – 11.45   ‘Kwetsbaarheid van regionale woningmarkten. Financiële risico’s van
                            huishoudens en hun toegang tot de woningmarkt’, PBL
11.45 – 12.00   Lokale toepassing van het WoON,  Gemeente Den Haag
12.00 – 12.15   Het vervolgtraject van de oversampling, CBS
12.15 – 13.00   Afsluiting
 

Alle presentaties zijn te vinden onder deze link; https://www.woononderzoek.nl/documenten