Een ogenblik geduld a.u.b.

NIEUW! De WoON-data sinds 1990 zijn opvraagbaar in CitaVista

door Judith Hurks

In Cita Vista is het nu ook mogelijk om voor verschillende onderwerpen de ontwikkelingen in de afgelopen tijd in beeld te brengen.Alle resultaten van de Woononderzoeken Nederland sinds 1990 zijn aan de CitaVista database toegevoegd. Dat levert een schat aan informatie op.  

Een vergelijking over meerdere jaren is mogelijk voor die vragen die in de betreffende Woononderzoeken aan de orde zijn gekomen en waarover dus voor dat

betreffende jaar gegevens zijn. Zodra in CitaVista over een bepaald onderwerp gegevens worden geselecteerd, wordt zichtbaar voor welke jaargangen deze beschikbaar zijn. Deze jaren zijn dan aan te vinken.

Voor de jaren 1990, 1998, 2002, 2006 en 2009 zijn de data beschikbaar op ieder gebiedsniveau dat hoger is dan het gemeentelijk niveau. 
 

Voor 2012 zijn de gegevens, zoals vertrouwd, conform het niveau van de oversampling op te vragen.