Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapport Analyse Scheefwonen

door Judith Hurks

Ruim een kwart van de huurwoningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens wordt bewoond door mensen met een inkomen boven 33.000 euro. Dat blijkt uit een studie  op basis van het WoON 2012.

 

Op 24 juni 2013 heeft minister Blok het rapport 'Analyse Scheefwonen' aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze studie komt voort uit een toezegging aan de Tweede Kamer door toenmalig minister Donner. De discussie in de Kamer concentreerde zich toen op mogelijke definities van scheefwonen.
De kernpunten uit het onderzoek zijn:

Het onderzoek toont op basis van een analyse van het Woon Onderzoek Nederland (WoON 2012) aan dat ruim een kwart (27 procent) van de huurwoningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens bewoond wordt door mensen met een inkomen boven 33.000 euro.
De huurquotes van huishoudens met hogere inkomens in de gereguleerde sector zijn beduidend lager dan die van de primaire doelgroep met een inkomen tot 33.000 euro: de huurquote bedraagt 27 procent voor de groep tot 33.000 euro, 20 procent voor de groep tussen 33.000 en 43.000 euro en 15 procent voor de groep boven 43.000 euro.
Ook blijkt uit de studie dat de huurquote van huishoudens met een  inkomen tussen  de huurtoeslaggrens en 33.000 euro in de gereguleerde huursector (27 procent) vergelijkbaar is met de huurquote van huishoudens die huurtoeslag ontvangen (26 procent). Voor de huishoudens met een inkomen tussen 33.000 en 36.000 euro ligt de huurquote op 23 procent. Een belangrijke constatering van de onderzoekers van ABF is dat de huurtoeslag er voor zorgt dat huurtoeslagontvangers een vergelijkbare quote hebben als de inkomensgroep er net boven. Er is dus geen reden om aan te nemen dat de inkomensgroepen net boven de huurtoeslaggrenzen of de toewijzingsgrens in de knel zouden komen door het kabinetsbeleid.
Het onderzoekrapport is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken opgesteld door onderzoeksbureau ABF Research.

Het rapport is te downloaden via de volgende link:  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/06/24/aanbiedingsbrief-bij-rapport-analyse-scheefwonen-van-abf-research.html