Een ogenblik geduld a.u.b.

Veldwerk WoON 2018 afgerond

door Remi de Cock

De enquêteperiode van het WoON 2018 is 30 april 2018 afgerond. Eind mei levert het CBS het bestand met de enquêteresultaten op. Dan start de periode van de dataprocessing waarin de registraties worden gekoppeld en het enquêtebestand wordt bewerkt tot een bruikbaar analysebestand.

Het Veldwerk van het WoON 2018 startte op 10 augustus 2017 gegaan met de verzending van de eerste aanschrijfbrieven. De enquête kende zeven waarneemperioden die elkaar overlapten en elk drie maanden duurden. De eerste waarneemperiode ging in augustus 2017 van start, de laatste in februari 2018.

Er zijn voor het WoON 2018 in totaal circa 115.000 personen uitgenodigd voor deelname waarvan circa 40.000 in opdracht van lokale partijen die meedoen aan de oversampling. Dit moest uiteindelijk een respons opleveren van ruim 65.000 geslaagde enquêtes waarvan circa 23.000 voor de lokale overheden. Het CBS is daar ruimschoots in geslaagd.

Het analysebestand komt eind 2018 beschikbaar voor eerste analyses. De resultaten worden gepresenteerd in april 2019. Daarna is het analysebestand van het WoON voor iedereen die het wil gebruiken beschikbaar.

Nu de enquetes zijn afgerond is ook de vragenlijst beschikbaar voor geïnteresseerden.