Een ogenblik geduld a.u.b.

Veldwerk module Energie ook afgerond

door Judith Hurks

De module Energie levert kennis voor nu en morgen. We krijgen namelijk niet alleen een beeld van de energetische kwaliteit van de woningvoorraad maar met de module kan ook berekend worden wat de winst is van extra energie-besparingsmaatregelen.

Het veldwerk van de module Energie 2012 bestaat uit een bewonersenquête en een woningopname. In de enquête worden vragen gesteld over het verwarmen en ventileren van de woning en over investeringen in energiebesparende maatregelen. Na afronding van de enquête wordt een afspraak gemaakt voor een woningopname door een inspecteur, waarbij de energetische kwaliteit van de woning wordt geïnventariseerd. De laatste enquêtes worden uiterlijk 1 november uitgevoerd. Dit is conform de planning. Omdat er een tijdsverloop zit tussen de enquête en de woningopname (de woningopname vindt op afspraak plaats, meestal 2 à 3 weken na de enquête) lopen de woningopnames in november nog even door. De respons komt uit op circa 4.800 en is daarmee iets lager dan de beoogde 5.000. Dat komt door een lager dan verwachte bereidheid van de respondent om aan dit onderzoek deel te nemen. Waarschijnlijk komt dit door de grote belasting voor de respondent om eerst aan de enquête deel te nemen en daarna een inspecteur toe te laten in de woning. In de aankondiging van het onderzoek bij de respondent is toegelicht dat meedoen aan de enquête betekent dat dan ook meegedaan moet worden aan de woningopname. Daardoor is de responsbereidheid vooraf lager dan verwacht, maar wordt later winst geboekt omdat er zeer weinig uitval is na deelname aan de enquête. De gegevens worden in de maanden rond de jaarwisseling bewerkt (dataprocessing) tot een analysebestand. Kort na de jaarwisseling start het schrijven van de publicatie module Energie. Hierin komen de twee elementen uit het veldwerk terug. Een deel van de publicatie zal gaan over fysieke kenmerken van de woning wat betreft isolatie, verwarmen en ventileren en een deel zal gaan over het gedrag van de bewoners ten aanzien van verwarmen en ventileren. Natuurlijk worden kenmerken van de woning en het gedrag ook met elkaar in verband gebracht. Een deel van de resultaten van de analyses die verricht worden voor de publicatie zullen in de loop van april 2013 beschikbaar zijn. Eveneens vanaf de jaarwisseling start het rekenwerk. Voor elke woning die opgenomen is, worden meerdere pakketten met energie-besparende maatregelen doorgerekend. Voor elke woning worden meerdere pakketten samengesteld en wordt berekend welk investeringsbedrag het vergt en hoeveel energie bespaard wordt met het pakket. De uitkomsten zijn zeer informatief. De resultaten van dit rekenwerk vormen weer input voor andere rekenmodellen. Het bestand zal via DANS beschikbaar gesteld worden. Op de websites www.rijksoverheid.nl en www.dans.knaw.nl is daar vanaf april 2013 informatie over te vinden.