Een ogenblik geduld a.u.b.

Verslag informatiebijeenkomst 8 maart 2018

door Remi de Cock

Op donderdag 8 maart vond er een informatiebijeenkomst plaats voor deelnemers van de oversampling van het WoON 2018. Tijdens deze bijeenkomst in Utrecht gaven CBS en BZK uitleg over de voortgang van het WoON 2018 en de inhoud van de vragenlijst. Ook waren en twee presentaties van gebruikers van het WoON en gaf een veldinterviewer van het CBS inzicht in zijn belevenissen bij het enquêteren van de WoON-vragenlijst. Tenslotte werden nog een aantal praktische zaken over de voortgang van het WoON 2018 gedeeld.

CBS opende het programma met een toelichting over het proces en de voortgang van het veldwerk. Een goednieuws verhaal want het totaal aantal geslaagde enquêtes is tot nu toe geheel volgens verwachting. In specifieke gebieden blijft de respons wel wat achter maar dat is normaal en niet verontrustend. Er zijn een aantal maatregelen genomen om deze achtergebleven respons te corrigeren. De oversampling deelnemers hebben in februari jl. een responsrapportage ontvangen waarin ze kunnen lezen welke respons voor hun deelgebied tot nu toe gerealiseerd is. Deelnemers die nog geen responsrapportage hebben ontvangen kunnen contact opnemen via woon@cbs.nl.

BZK presenteerde vervolgens de wijzigingen in de vragenlijst van WoON 2018. Naast de basisthema’s die in elk WoON worden uitgevraagd is met name ‘energie en duurzaamheid’ een nieuw thema, dat in de toekomst weleens een basisthema zou kunnen worden. Daarnaast zijn er nieuwe vragen opgenomen om meer inzicht te krijgen in de activiteiten van ‘Verenigingen Van Eigenaren’ en zoek- en wachttijden van respondenten die op zoek zijn naar een huurwoning van een woningcorporatie. Daar waar er vragen worden toegevoegd, moet er ook geschrapt worden. Daarbij is er voor het WoON 2018 gekozen voor meer efficiency en uitdunnen van de vragenlijst bij bepaalde thema’s. Zo worden er minder vragen gesteld over overlast, gebruik zorg, participatie, opleiding en sociale contacten.

Vervolgens gaf Frans Schilder van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een helder betoog over de resultaten van het rapport ‘Middeninkomens op de woningmarkt: ruimte op een krap speelveld’. In dit rapport wordt aangetoond dat huurwoningen in het middensegment (€700,- tot €900,-) voor huishoudens met een middeninkomen vaak niet betaalbaar zijn. Meer informatie over dit rapport is te vinden op de website van het PBL (www.pbl.nl).

Na de koffiepauze vertelde een veldinterviewer van het CBS over zijn ervaringen met het interviewen van respondenten voor het WoON 2018. Nadat respondenten niet hebben gereageerd op verzoeken voor een web- en telefonisch interview gaat de veldinterviewer op stap om alsnog een geslaagde enquête binnen te halen. Aan de hand van een paar anekdotes lichtte de veldinterviewer toe hoe strategisch hij hierbij te werk gaat.

Daarna volgde er weer een inhoudelijke presentatie. De winnaar van de Woningmarktscriptieprijs 2017 Bob Witjes presenteerde zijn winnende scriptie ‘Ongelijke gevallen, ongelijk behandeld’. Dit beleidsmatig relevante onderzoek laat zien dat de woonbudgetten sterk kunnen verschillen bij verschillende huishoudens, terwijl in het woonbeleid maar beperkt rekening wordt gehouden met de samenstelling van de huishoudens.

Tenslotte volgde er nog een korte toelichting van het CBS over het vervolg van het WoON 2018 en aantal praktische zaken.

Alle presentaties van de informatiebijeenkomst zijn <a href="https://www.woononderzoek.nl/content/woon-oversampling-2018#bijeenkomsten">hier</a> te vinden.